Month: May 2023

Arbete under jord: Utmaningar och risker

Att arbeta under jord, som i gruvor, tunnlar eller andra underjordiska miljöer, är en krävande och utmanande uppgift. Det innebär att möta unika risker och...

10 fakta om stamceller

Stamcellsforskning har potential att revolutionera medicinsk behandling och bidra till att lösa några av de mest utmanande sjukdomarna i vår tid. Forskningen fortsätter att växa...