Month: November 2023

Sambandet mellan radon och lungcancer

I Sverige står radon som den näst vanligaste orsaken till lungcancer, tätt följd av rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar radon i inomhusluft till cirka 500 fall...

Förstå vikten av företagsnyheter

Ett område som ofta är underskattat men som faktiskt har stor betydelse är företagsnyheter. Dessa nyheter ger dig detaljerad information om händelser och trender på...