Month: October 2023

Arbetsgivarens ansvar för radonmätning

Säkerheten på arbetsplatser är av yttersta vikt för att skydda arbetstagarnas hälsa och välmående. Ett av de mindre kända men allvarliga hoten på arbetsplatser är...

Radon och radonmätning

Radon, en osynlig och luktfri gas, kan utgöra ett allvarligt hot. Varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige av lungcancer på grund av långvarig...