Dålig luft kan påverka din hälsa

Dålig luft kan ha en negativ påverkan på hälsan på flera sätt. Här är några sätt som dålig luft kan påverka hälsan:

  1. Luftföroreningar: Dålig luft kan innehålla skadliga partiklar som kan irritera luftvägarna och orsaka problem som hosta, astma, bronkit och andra andningsbesvär. Luftföroreningar kan också öka risken för hjärtsjukdomar, stroke och lungcancer.
  2. Sjukdomsspridning: Dålig luft kan också innehålla smittsamma ämnen som virus och bakterierr, vilket kan öka risken för sjukdomsspridning.
  3. Mögel: Dålig luftkvalitet kan också orsakas av mögel, som kan utveckla sig i fuktiga och dåligt ventilerade utrymmen. Mögel kan orsaka allergiska reaktioner och andra hälsoproblem.
  4. Koldioxid: Dålig ventilation kan leda till höga nivåer av koldioxid i inomhusluften, vilket kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och andra symptom.
  5. Dålig luft inomhus: Dålig luftkvalitet kan orsaka obehag och irritation i ögon, näsa och hals. Symtom som huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående kan också uppstå.

Därför är det viktigt att ha bra ventilation och att undvika luftföroreningar så mycket som möjligt. Luftrenare, regelbunden städning och att undvika rökning inomhus är exempel på sätt att förbättra kvaliteten på luften inomhus.

Bra ventilation bidrar till att skapa en hälsosam, bekväm och energieffektiv inomhusmiljö. Det finns flera sätt att kontrollera ventilationen, beroende på vilken typ av ventilationssystem som används och hur avancerat det är. En enkel men viktig metod är att inspektera ventilationssystemet visuellt för att se om det finns några uppenbara problem, som t.ex. stoppade filter eller blockerade ventilationskanaler. Detta kan hjälpa till att identifiera eventuella problem som kan påverka ventilationens effektivitet. Det är viktigt att regelbundet kontrollera ventilationssystemet (OVK-besiktning) och se till att det fungerar ordentligt för att säkerställa optimal inomhusluftkvalitet och hälsa.

Relaterad information
Gör radonmätning
EcoQube radonmätare
Radonbesiktning