SEO 2023 trender

Sammanfattning SEO trender 2023

Sammanfattning av SEO -trender för 2023. Med tiden blir det allt tydligare att gimmicks fusk och genvägar inte längre har någon plats inom SEO. För att vinna SEO år 2023 måste vi fokusera på användarna som Google och tänka på hela användarupplevelsen, från innehåll och text till sidans prestanda och laddningstid. Vi måste tänka mer.

Värdeskapande i centrum

Om Googles algoritm genomsöker din hemsida så får du värdeskapande. Så att använda år 2023 för seo är ett klokt drag. Och genom att få användare att stanna längre på din webbplats omvandlar du inte bara befintlig trafik till potentiella kunder och öka försäljningen, utan du har också möjlighet att rankas först på Google och öka din totala trafik.

Content-Text

The Useful Content Update är en uppdatering av Googles sökalgoritm som släpptes i september förra året och på den svenska webben i december. Uppdateringen syftar till att bättre belöna innehåll som är genuint användbart och skapat för människor. Så i praktiken innebär att denna webbplats vars innehåll i första hand är utformad för sökmotorer och ranking kanske inte kommer att prestera bra i sökresultaten.

Optimering och resultat

Vår forskning visar att de övergripande resultaten som observeras i denna optimering är en generellt sett positiv utveckling för informationstjänster och söksajter, specialiserade näthandlare och specialiserade informationssajter med mycket innehåll om specifika ämnen. Det har också observerats att webbplatser med innehåll av mycket låg kvalitet förlorar mycket i synlighet. Detta inkluderar överoptimerat innehåll, “spam”-innehåll, översatt och egenproducerat innehåll eller dåligt innehåll i kategorier där Google har bättre innehåll att visa i sökresultaten. Exempel på kategorier av webbplatser som berörs är näthandlare, produktrecensioner och produktprövningar samt ordböcker/encyklopedier.

Uppdateringar 

År 2022 tillhandahåller Google ett antal uppdateringar, bland annat uppdatering av användbart innehåll, spamuppdatering och den allmänna uppdateringen Core Update. Vad vi kan se av dessa uppdateringar är att Google vill forma sina sökresultat så att de bättre och snabbare svarar på frågor från användare som söker. Det gör de genom att utvärdera sökresultaten utifrån relevans, sökintention och EEAT (som står för Experience, Expertise, Authority, and Trustworthiness), som förklarats tidigare. Relevans innebär att Google visar relevanta sökresultat för besökarna så att de öppnar och webbsida hittar vad som förväntas utifrån sin sökning. Under 2018 kommer Google att “omplacera” sökresultaten för att göra dem mer relevanta för söktermer;uppdateringar för att förbättra deras relevans för kategorier som är relevanta för söktermerna.

Relevant webbplats

Det betyder att det är viktigt att din webbplats är relevant och auktoritativ för dina huvudsakliga branschkategorier. 2018 års uppdatering är utformad för att hjälpa webbplatser som har hälsoinnehåll men som inte faller under den övergripande kategorin “hälsovårdssajt” att ompositionera sina resultat.