Vid de här tillfällena ska du mäta radon

Radon är en radioaktiv gas som finns naturligt i marken och kan läcka in i bostäder och byggnader. Eftersom radon kan orsaka lungcancer är det viktigt att mäta nivåerna av radon i inomhusmiljön. Radon finns över hela världen och kan finnas i alla typer av byggnader, inklusive bostäder, skolor, kontorsbyggnader, sjukhus och andra byggnader. Radonhalten i inomhusluften kan variera beroende på faktorer som markens sammansättning, byggnadens konstruktion, ventilation och geografiskt läge.

I Sverige finns radon i varierande grad i marken över hela landet, men vissa områden är mer utsatta än andra. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten är det främst södra och mellersta Sverige som är mest utsatt för höga halter av radon. Särskilt höga halter av radon har hittats i vissa områden i Dalarna, Gävleborgs län och Värmland, men det kan också finnas höga halter i andra delar av landet.

Här är några tillfällen då man bör mäta radon:

  1. Vid köp eller försäljning av en bostad. Om man ska köpa eller sälja en bostad är det viktigt att mäta nivåerna av radon eftersom höga nivåer kan påverka värdet på bostaden och eventuellt behöva åtgärdas innan försäljning eller köp.
  2. Vid nybyggnation eller renovering. Om man planerar att bygga en ny bostad eller renovera en befintlig bostad är det viktigt att mäta radonhalten för att ta hänsyn till radon vid planering och utförande av byggnationen.
  3. Om du tror att det finns radon.
  4. Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.
  5. Vid ändringar i ventilationen.

Sammanfattningsvis är det viktigt att mäta radon i bostäder och byggnader för att identifiera höga nivåer av denna farliga gas. Det är särskilt viktigt att mäta radon när man köper eller säljer en bostad, vid nybyggnation eller renovering, om man upplever symtom på lungcancer eller om man ska vara hemma med små barn under längre tid.

Beställ radonmätare här.