Betong – mer än bara sten och grus

Föreställ dig en värld utan betong. En värld utan robusta hus, majestätiska broar och smidiga vägar. Obegripligt, eller hur? Betong är en del av vår...

De roligaste videorna på internet 

Kommer du ihåg den period i ditt liv när du ständigt letade efter det senaste skämtet, den roligaste historien eller den mest bisarra klädseln? Med...

Sambandet mellan radon och lungcancer

I Sverige står radon som den näst vanligaste orsaken till lungcancer, tätt följd av rökning. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bidrar radon i inomhusluft till cirka 500 fall...

Förstå vikten av företagsnyheter

Ett område som ofta är underskattat men som faktiskt har stor betydelse är företagsnyheter. Dessa nyheter ger dig detaljerad information om händelser och trender på...

Arbetsgivarens ansvar för radonmätning

Säkerheten på arbetsplatser är av yttersta vikt för att skydda arbetstagarnas hälsa och välmående. Ett av de mindre kända men allvarliga hoten på arbetsplatser är...

Radon och radonmätning

Radon, en osynlig och luktfri gas, kan utgöra ett allvarligt hot. Varje år drabbas omkring 500 personer i Sverige av lungcancer på grund av långvarig...